Přeskočit na obsah

SIMIX 6

Charakteristika:
Speciální prášková uhlíkatá přísada určená především pro jednotné bentonitové směsi, výrazně zlepšující povrchovou jakost odlitků z grafitizujících slitin.

Parametry:

Obsah pyrolýzního uhlíku:min. 6%
Balení:Dehydratované práškové materiály jsou plněny do silokamionů, obřích vaků nebo papírových ventilových pytlů.
Kvalita výrobku:Uhlíkatá přísada SIMIX 6 je soustavně kontrolována v určených laboratořích. K dodávanému výrobku je vypracována „Technická podmínka“ a bezpečnostní list.
Dodací podmínky:Písemná objednávka včetně projednání pravidel obchodního styku a platebních podmínek.
Cena:Smluvní
Poznámka:Výrobky SIMIX jsou chráněny ochrannou známkou.

EKOSIMIX

Charakteristika:
Speciální prášková uhlíkatá přísada určená především pro jednotné bentonitové směsi, výrazně zlepšující povrchovou jakost odlitků z grafitizujících slitin.

Parametry:

Obsah pyrolýzního uhlíku:min. 9%
Kvalita výrobku:EKOSIMIX je v technických parametrech srovnatelný s dříve vyráběným SIMIX 12. Má však výrazně nižší koncentraci BTEX, vyšší index puchnutí (SI) a zajišťuje kvalitu povrchu, zvláště masivnějších odlitků. Je šetrnější k životnímu prostředí.
Uhlíkatá přísada EKOSIMIX je soustavně kontrolována v určených laboratořích. K dodávanému výrobku je vypracován bezpečnostní list.
Balení:Dehydratované práškové materiály jsou plněny do silokamionů, obřích vaků nebo papírových ventilových pytlů.
Dodací podmínky:Písemná objednávka včetně projednání pravidel obchodního styku a platebních podmínek.
Cena:Smluvní
Poznámka:Firma Šimeček, spol. s r. o., nabízí ve spolupráci s katedrou slévárenství VŠB – TU Ostrava technickou pomoc při řízení jakosti jednotných bentonitových směsí, zvláště pak z pohledu optimalizace využití realizovaných uhlíkatých přísad (nosiče lesklého uhlíku).

SIMIX 20 S

Charakteristika:
Speciální prášková uhlíkatá přísada určená především pro jednotné bentonitové směsi, výrazně zlepšující povrchovou jakost odlitků z grafitizujících slitin.

Parametry:

Obsah pyrolýzního uhlíku:13,5% ± 1,5%
Balení:Dehydratované práškové materiály jsou plněny do silokamionů, obřích vaků nebo papírových ventilových pytlů.
Kvalita výrobku:Uhlíkatá přísada SIMIX 20 S je soustavně kontrolována v určených laboratořích. K dodávanému výrobku je vypracována „Technická podmínka“ a bezpečnostní list.
Dodací podmínky:Písemná objednávka včetně projednání pravidel obchodního styku a platebních podmínek.
Cena:Smluvní
Poznámka:Výrobky SIMIX jsou chráněny ochrannou známkou.