Přeskočit na obsah

O společnosti

Společnost Šimeček, spol. s r. o., je rodinnou firmou zaměřenou na mletí přírodních minerálů, která má více než 60-letou tradici. Současní vlastníci získali firmu v rámci restitučního řízení v průběhu let 1990 – 91. V rámci státního podniku byl výrobní program zaměřen na výrobu sádry a mletého vápence.

Společnost po restituci našla nový atraktivní výrobní program – řadu uhlíkatých látek (C- látek) pro potřeby slévárenské praxe, které prodáváme pod obchodním názvem SIMIX 6, SIMIX 20 S a EKOSIMIX.

Spolupráce s VŠB – TU Ostrava
Firma Šimeček, spol. s r. o., nabízí ve spolupráci s katedrou slévárenství VŠB – TU Ostrava technickou pomoc při řízení jakosti jednotných bentonitových směsí, zvláště pak z pohledu optimalizace využití realizovaných uhlíkatých přísad (nosiče lesklého uhlíku).